Cellförändringar


Cellförändringar, även kallat för dysplasier, kan finnas på livmodertappen, i livmodern eller på underlivet. När man pratar om cellförändringar avses oftast de som sitter på livmodertappen. Det finns flera olika cellförändringar. ASCUS är ett förstadie till cellförändringar som ofta kräver vidare utredning med nytt cellprov och även mer omfattande provtagning från livmodertappen. Lätta, medelsvåra och svåra cellförändringar kräver också mer omfattande provtagning från livmodertappen och ofta behöver man gå vidare med en liten operation (se konisering) för att cellförändringarna skall avlägsnas. Efter att cellförändringarna är borttagna sker fortlöpande cellprovskontroller.

Cellprov

Alla kvinnor (Västra Götaland och Halland) mellan 23-50 år kallas vart tredje år till sin närmaste MVC för gynekologisk cellprovskontroll, enligt det så kallade screeningprogrammet. Mellan åldrarna 50-60 år kallas man vart femte år. Om man har blivit behandlad för cellförändringar kan man bli kallad för kontroll även efter 60 års ålder. Läs mer om detta; cellprov.nu.

Vi tar cellprov om du har symtom på cellförändringar eller om det vid ditt besök hos oss snart är dags för ditt cellprov enligt screeningprogrammet.