Framfall


Framfall kan bestå av 3 olika delkomponenter; framfall av främre slidväggen, framfall av livmodern, framfall av bakre slidväggen och olika varianter av dessa. Ofta upplever man att något faller fram i slidmynningen när man står, går eller krystar och att det sedan försvinner när man ligger ner. Om man har framfall av främre eller bakre slidväggen kan man ibland ha en känsla av att det är svårt att tömma urinblåsan eller svårt att tömma tarmen. För att åtgärda ett framfall kan man använda en ring som ligger i slidan och håller upp framfallet alternativt en operation (se framfallsoperation).