Framfallsoperationer (prolapsoperationer)


Vid framfallsbesvär kan man behöva genomgå en prolapsoperation (se framfall). De olika typerna av framfall kräver olika operationsmetoder. Antingen kan framfallsoperationen innebära en förstärkning av främre slidväggen, av livmoderns upphängning, av bakre slidväggen, av mellangården eller kombinationer av ovanstående. Vanligtvis kan man gå hem dagen efter operationen. Man kan ha små blödningar vaginalt upp till 4 veckor efter ingreppet. Det är viktigt att tänka på att man inte får lyfta tungt ca 6 veckor efter operationen för att få ett bra resultat. Sjukskrivningstiden varierar mellan 3-6 veckor beroende på vilket arbete man har.

Info till Dig som skall genomgå främre plastik.

Info till Dig som skall genomgå bakre plastik.

Info till Dig som skall genomgå prolapsplastik.

Info till Dig som skall genomgå titthålsoperation av framfall.