KUB i Göteborg


KUB är ett kombinerat ultraljud och blodprov.

Det är en kombination av ultraljud där man mäter nackuppklarning (NUPP) hos fostret samt analys av blodprov från mamman.
Detta görs mellan grav. Vecka 11+0 och 13+6, optimala tidpunkten är v12+2-12+3.
Blodprovet tas helst i graviditetsvecka 10-11 innan ultraljudet.
Med hjälp av dessa faktorer räknar vi ut sannolikheten för att ni väntar ett barn med Downs Syndrome (trisomi 21), Edwards Syndrome (trisomi 18) samt Patau Syndrome (trisomi 13).

Läs mer om KUB här
.