Mödravård och ultraljudsmottagning i Göteborg


Kvinnokliniken på Carlanderska erbjuder fosterdiagnostik och ultraljudsundersökning av gravida samt mödravård i privat regi.
Alla våra undersökningar utförs av välutbildade och certifierade ultraljudsbarnmorskor med lång erfarenhet.

Vi utför tidigt ultraljud för graviditetslängdsbestämning, KUB/NUPP, rutinultraljud med fosteranatomisk granskning och viktskattning/tillväxtkontroller.

Läs mer om våra undersökningar.