Olaga blödning/ blödningsrubbningar


Långvariga och/eller rikliga menstruationer 
Blödningarna är rikliga och/eller långvariga, men regelbundna. Vanliga orsaker är muskelknutor i livmodern (myom), polyper, hormon- eller koagulationsrubbningar. Kan ofta behandlas med med Cyklo-F, NSAID, järntabletter, p-piller eller hormonspiral.

Olaga blödning 
Kan komma en enstaka gång eller upprepas utan bestämt mönster, kommer alltså på ”fel” tid. Orsaken kan vara infektion, graviditet, polycystiskt ovariesyndrom (PCO), eller cellförändring vlket bör uteslutas.
Ofta hittas ingen orsak: Dysfunktionell blödning är en benämning på olaga blödning där tänkbara orsaker som graviditet, infektion, malignitiet m.m. har uteslutits.

Blödning pga utebliven ägglossning 
Riklig långvarig blödning som kommer efter ett förlängt mensintervall. Vanligt hos unga kvinnor efter mensdebut och hos kvinnor nära klimakteriet. Eftersom ägglossning uteblir sker ingen regelbunden avstötning av livmoderslemhinnan som växer sig tjock och till slut börjar blöda.
Behandlas med gulkroppshormon (gestagen).

Postmenopausblödning 
En blödning efter klimakteriet (> 1 år efter sista mens). Atrofiska sköra lättblödande slemhinnor är den vanligaste orsaken.

Utredning och behandling av olika blödningsrubbningar är avhängig av kvinnans ålder, blödningsmönster och preventivmedel