Operation


På Kvinnokliniken Carlanderska utför vi alla vi alla typer av gynekologiska operationer – både dagkirurgiska ingrepp och större operationer som kräver övernattning.

Vi opererar i modernt utrustade lokaler med tillgång till den senaste teknologin bland annat i form av robotassisterad titthålskirurgi.

Carlanderskas operationsavdelning där vi på Kvinnokliniken opererar har idag 7 operationssalar. Det finns en tillhörande uppvakningsenhet där man tar hand om patienten direkt efter operation. Efter mindre s.k. dagkirurgiska ingrepp skrivs du hem av din läkare direkt härifrån.

Om du behöver stanna över natten får du komma till vår vårdavdelning som har 22 vårdplatser.  Personalen på vårdavdelningen har en bred kompetens och hög bemannings grad, vår ambition är att ge en förstklassig vård med stor medmänsklig värme och ett professionellt bemötande.

Alla rum är utrustade med TV och telefon.

På Kvinnokliniken Carlanderska kan du bli opererad som har en privat/företagsansluten vårdförsäkring samt om du är privatbetalande. Privat sjukvård innebär att du kan be din arbetsgivare göra ett bruttolöneavdrag på hela beloppet.

Vi har korta väntetider och stor flexibilitet.

På kvinnokliniken Carlanderska opererar vi följande: