Robotkirurgi


Sedan våren 2014 finns en operationsrobot på Carlanderska sjukhuset och därmed kan vi som första privata gynekologiska enhet i Sverige utföra vissa gynekologiska ingrepp t.ex. avlägsnande av livmodern och bortopererande av cystor med hjälp av den nya tekniken.

För Dig som patient innebär den nya tekniken stora fördelar såsom mindre blodförlust, mindre smärta, snabbare återhämtning, kortare sjukskrivning och minimal ärrbildning jämfört med öppen kirurgi.

Som ett av få center i Europa kan vi nu även erbjuda så kallad single-site teknik. Detta innebär att all kirurgi sker via ett ca 2,5 cm stort hål i naveln vilket givetvis är kosmetiskt tilltalande.

För mer info se länkad sida da Vinci Surgery

Info till Dig som skall genomgå robotoperation.

Robotkirurgi på Kvinnokliniken Carlanderska