SOE Borttagande av äggstockar


[Borttagande av äggstockar

Det finns flera olika anledningar till att operera bort en eller båda äggstockarna. En vanlig orsak är cystor av olika slag. Dessa kan finnas på den ena eller båda äggstockarna.

Äggstockarna producerar de kvinnliga könshormonen (östrogen och progesteron) fram till klimakteriet. Om man bara avlägsnar den ena äggstocken tar den andra äggstocken över produktionen. Om däremot båda äggstockarna avlägsnas kommer Du som fortfarande menstruerar att hamna i klimakteriet. Denna information får du av ansvarig läkare.

Operationen utförs i narkos och sömnmedlet sprutas in i en droppnål i armen. För att minska eventuellt illamående ges förebyggande läkemedel.

Operationen utförs antingen via ett buksnitt eller via titthål/robot.

Buksnittet kan antingen läggas som ett sk bikinisnitt eller som ett längsgående snitt från naveln och nedåt. Vid titthål/robot läggs 1-4 mindre snitt i buken.

Du kommer att sjukskrivas mellan 1-5 veckor beroende på vilken metod du opererats med samt på vad Du arbetar med.

Info till Dig som skall genomgå SOE.