Ultraljud och fosterdiagnostik


Vi utför följande

NIPT

Med ett blodprov kan ni testa ert foster för kromosomavvikelser såsom Downs syndrom (trisomi 21), Edwards syndrom (trisomi 18) och Pataus syndrom (trisomi 13). NIPT-screening innebär trygghet genom att ge er säkra svar helt utan att riskera hälsan för  fostret eller mamman.

Blodprovet kan tas i vecka 10 och framåt. Svar ges som regel inom 2 veckor. Trisomi 21, 18 och 13 upptäcks med 99% tillförlitlighet och ger er svar på om ni har hög eller låg risk för dessa trisomier. NIPT-testet kan även ge svar på om fostret har någon av de fyra könskromosomavvikelserna samt fostrets kön.

För mer info v.g. se länk.

www.fostertest.se

http://fostertest.se/faq/

Förberedelser: Fylld urinblåsa.

Pris: 5900:-

Tidigt ultraljud

Tidiga ultraljud kan göras från graviditetsvecka 8+0 och ger svar på viabilitet, graviditetslängd och antal foster.

Förberedelser: Fylld urinblåsa.

Pris:  700 :- upp till vecka 12 och 900:- vecka 12-17.

KUB

KUB betyder kombinerat ultraljud och biokemi (blodprov). KUB är en metod som bedömer sannolikheten för om fostret har en kromosomavvikelse med en extra kromosom (trisomi).

Med hjälp av mammans ålder, ultraljud och blodprov kan man beräkna sannolikheten, med cirka 90% tillförlitlighet, att fostret har Downs syndrom (trisomi 21) samt två andra ovanligare kromosomavvikelser, Edward syndrom (trisomi 18) och Pataus syndrom (trisomi 13). Blodprovet tas vanligligen omkring graviditetsvecka 10. Ultraljudsundersökningen kan göras mellan graviditetsvecka 11+0 till 13+6 och en bra tidpunkt är omkring graviditetsvecka 12.

Förberedelser: Fylld urinblåsa.

Pris: 1800:-

Rutinultraljud RUL

Rutinultraljud och anatomisk granskning utförs i grav.vecka 18-20 och då daterar man graviditeten och beräknar förväntad förlossningsdag.
Vid undersökningen mäter man fostrets huvud/ bukdiameter och lårbenets längd.
Samtidigt görs en noggrann genomgång av fostrets anatomi.
Vid undersökningen kan vissa missbildningar misstänkas eller upptäckas. Du kommer då få hjälp och stöd för att ta ställning till eventuellt ytterligare provtagning eller utredning.

Pris: 1000:-

Tillväxtkontroll – viktskattning

Tillväxtkontroller görs från v 25+0 och framåt. En uppskattning av barnets vikt och tillväxt görs genom mätning av barnets huvud, buk och lårben.
Man kontrollerar även moderkakans (placenta) läge samt bedömer fostervattenmängd.
I enstaka fall, vid större viktavvikelser i fostervikten kan en flödesmätning i navelsträngens blodkärl utföras.

Pris: 800:-

Tillväxt med 3D-bilder som tillval 

3D ultraljud är ett tillval vid tillväxtkontroll som görs vanligen  från v 27-29. Tekniken innebär att ultraljudsapparaten utifrån en tvådimensionell bild kan konstruera en tredimensionell bild. Denna bild är mer lik ett vanligt foto och framställer barnet naturligare. 4D är som 3D men i realtid, vilket innebär att barnets rörelser kan ses tredimensionellt. Bildkvaliteten påverkas av mängden fostervatten runt barnet och hur barnet ligger. Det är inte alltid man lyckas få bra bilder. Bilderna är svart-vita men önskar Ni dessa i färg kan ni ta med USB–minne (OBS! Oöppnad förpackning). Efter 30-32 veckor är det ofta svårare att ta bra bilder. Skulle den gravidas BMI vara över 30 vid inskrivningen på MVC kan detta försvåra bildtagningen ytterligare.

Pris: 1400:-

Fertilitetsultraljud

Du är välkommen till oss om du vill göra ultraljud inför IVF eller äggdonation.

Detta ultraljud utförs av vår Barnmorska. Det görs via slidan ett så kallat vaginalt ultraljud. Tjockleken på livmoderslemhinnan mäts. Vi kan även se antal äggblåsor/Folliklar samt hur stora dessa är.

Bra om urinblåsan är tömd när du kommer på ultraljud

Pris: 1400 kr/ ultraljud då ingår det recept för de mediciner som vi kan skriva ut (endast Progynon och Lutinus).

HSS

Spolning av äggledare

Pris: 3500 kr.

Enstaka blodprover

FSH              150 kr

LH                 150 kr

AMH            500 kr

S-HCG          160 kr

+ 300 kr utöver provkostnaden

Boka tid via telefon eller mail.
Telefon 031-818160
Mail mvc@gyncarlanderska.se

Besöksadress Carlanderska sjukhuset, Ingång A, huvudentrén.

Välkomna!