Vaccination mot livmoderhalscancer


I stort sett all livmoderhalscancer orsakas av humant papillomvirus (HPV). Idag finns vaccin som skyddar mot två typer av detta virus: HPV16 och 18. Dessa anses ligga bakom cirka 70 procent av all livmoderhalscancer. Även om man vaccinerar sig är det viktigt att gå på sina cellprovskontroller. Tack vare gynekologiska cellprovtagningar har antalet insjuknade i livmoderhalscancer halverats sedan 70-talet.

HPV-vaccin fungerar på samma sätt som andra vacciner, nämligen att man tillför kroppen en liten, liten mängd av det smittoämne som orsakar sjukdomen. Den här lilla mängden innehåller inget DNA och kan därför inte framkalla sjukdomen, men är ändå tillräckligt kraftfull för att immunförsvaret ska reagera på den. Immunförsvaret reagerar genom att bilda antikroppar som försvar mot smittoämnet. På så sätt bygger kroppen upp ett skydd mot det främmande ämnet (viruset), och har ett försvar i beredskap tills nästa gång den kommer i kontakt med det. En HPV-vaccination består av tre doser som tas inom ett halvår. För att få full effekt av vaccinationen ska alla doser tas.