Våra priser

 

Gynekologi

Läkarbesök
300 kr.
Gäller även dig som har ett giltigt EU-kort eller är folkbokförd i något av våra nordiska grannländer.
Frikort gäller, så kom ihåg att ta med det vid besöket. För dig som är utlandssvensk kostar ett besök 2300 kronor. Kostnader för provtagningar och liknande tillkommer.

OBS! Uteblivna besök debiteras med hela beloppet.

Mödravård

Enstaka barnmorskebesök
1400 kr för 60 minuter.

Föräldrapaket
Graviditetskontroller utifrån individuellt behov
Ultraljudundersökningar: tidigt ultraljud, KUB, RUL och tillväxtkontroller
NIPT finns möjlighet att välja till på egen bekostnad
Förlossning och föräldraförberedande grupp
Återbesök efter förlossning

Pris: 16 500 kr*

*6500 kr betalas vid inskrivning, 5000 kr i graviditetsvecka 20 samt 5000 kr vecka 30.

Tillväxtkontroll
Enkelbörd          900 kr
Tvillingbörd       1800 kr
3D-bilder           1400 kr

Ultraljud & fosterdiagnostik

OBS! Uteblivet besök debiteras.

Fertilitetsultraljud
1400 kr ultraljud inklusive recept.

Tidigt ultraljud
v.8-12+2, 700 kr
v.12 och framåt 900 kr

NIPT
Ultraljud + blodprov
5900 kr

TUL
I samband med med NIPT fr.o.m v 12+3, 900 kr

KUB
1900 kr

Rutinultraljud
Enkelbörd 1 000 kr
Tvillingbörd 1 800 kr

Enstaka blodprover

FSH              150 kr
LH                150 kr
AMH            500 kr
S-HCG         160 kr

+ 300 kr utöver provkostnaden.