Kvalitet & resultat

 

Vi är stolta och glada över våra fina resultat i flera kvalitetsundersökningar. Kvinnokliniken deltar bland annat i Gynop, ett nationellt register för gynekologisk kirurgi som visar hur nöjda patienterna är efter olika ingrepp.

Hysterektomi

Kvinnokliniken vid Carlanderska har fina resultat när det gäller planerad och faktiskt sjukskrivning efter att livmodern tagits bort. Vår klinik har lägst sjukskrivningsdagar i Sverige. Gynops undersökning visar att det är stor skillnad mellan klinikerna när det gäller planerad sjukfrånvaro, allt från 19,5 till 34 dagar.

När det gäller hur nöjda patienterna är ett år efter en hysterektomi, står sig vår klinik bra mot övriga kliniker i landet och snittet i Sverige. Över 85 % av våra patienter är mycket nöjda eller nöjda med resultatet. Statistiken är hämtad från Gynops årsrapport Hysterektomi på̊ benign indikation 2017.

Prolaps

Patienter som opererats för framfall hos oss svarar i högre grad än snittet i Sverige att de aldrig eller nästan aldrig har besvär ett år efter ingreppet. Statistiken är hämtad från Gynops årsrapport Prolapsregistret 2017

Inkontinens

Vår klinik har bra resultat när det gäller inkontinensoperationer. Över 85 % av våra patienter fick inga besvär efter operationen som de behövde söka ytterligare vård för. Statistiken är hämtad från Gynops årsrapport Inkontinensregistret 2017.

Kvalitetsundersökning från Improveit

I en undersökning som det oberoende företaget Improveit gjort fick vi betyget 9,14  av 10. 70 patienter på Kvinnokliniken deltog i undersökningen.