Ultraljud & Fosterdiagnostik

 

På Kvinnokliniken vid Carlanderska i Göteborg erbjuder vi privat fosterdiagnostik och ultraljudsundersökning oavsett vilken MVC du tillhör. Alla undersökningar utförs av välutbildade och certifierade ultraljudsbarnmorskor med lång erfarenhet.

Fosterdiagnostik är ett samlingsnamn för olika undersökningar av fostret i livmodern till exempel KUB-test. Ultraljudsundersökning är en typ av fosterdiagnostik och kan göras under hela graviditeten.

NIPT

NIPT står för Non-Invasive Prenatal Test. Med ett blodprov från mamman kan ni testa fostret för kromosomavvikelser såsom Downs syndrom (trisomi 21), Edwards syndrom (trisomi 18) och Pataus syndrom (trisomi 13). NIPT-screening innebär trygghet genom att ge mycket säkra svar utan att riskera hälsan för fostret eller mamman. Blodprovet kan tas i vecka 10 och framåt och oftast får ni svar inom 1-2 veckor. Se gärna film på YouTube angående NIPT inför besök. https://www.youtube.com/watch?v=yMlSxqL2Zec

Om TUL önskas i samband med NIPT efter v 12+3 kostar detta 900:- extra, då blir det sammanlagt 1 timme.

Läs mer

Trisomi 21, 18 och 13 upptäcks med 99 procents tillförlitlighet och ger svar på om fostret har hög eller låg risk för dessa trisomier.

NIPT-testet kan även ge svar på kön samt om fostret har någon av de fyra könskromosomavvikelserna. Önskas svar på detta tillkommer en kostnad på 1300 kr.

Ska du göra ett NIPT-test ingår ett ultraljud för datering av graviditeten, därför ska din urinblåsa vara fylld innan provtagning.
Pris: 5900 kr

Mer information hittar du på www.fostertest.se

Visa mindre

KUB

KUB betyder kombinerat ultraljud och biokemi (blodprov) Blodprovet tas v 10. Metoden är en sannolikhetsbedömning med 90% säkerhet för om fostret har en kromosomavvikelse med en extra kromosom.

Läs mer

Med hjälp av mammans ålder, ultraljud och blodprov kan vi beräkna sannolikheten, med cirka 90 procent tillförlitlighet, att fostret har Downs syndrom (trisomi 21) samt två andra ovanligare kromosomavvikelser, Edwards syndrom (trisomi 18) och Pataus syndrom (trisomi 13). Blodprovet tas vanligen omkring graviditetsvecka 10. Ultraljudsundersökningen kan göras mellan graviditetsvecka 11+2 till 13+6 och en bra tidpunkt för testet är omkring graviditetsvecka 12+3.

Könsbestämning ingår ej.

Förberedelser: Fylld urinblåsa samt blodprover tagna vecka 10.

Pris: Blodprover 600 kr + ultraljud 1300 kr = 1900 kr

Visa mindre

RUL (rutinultraljud)

Rutinultraljud och anatomisk granskning utförs i graviditetsvecka 18-21+6 (optimal tidpunkt v 18-20) då graviditeten dateras och man beräknar förväntad förlossningsdag.

Läs mer

Vid undersökningen mäter vi fostrets huvud- och bukdiameter och lårbenets längd. Samtidigt görs en noggrann genomgång av fostrets anatomi. Vid undersökningen kan vissa missbildningar misstänkas eller upptäckas. Du kommer då att få hjälp och stöd för att ta ställning till en eventuell ytterligare provtagning eller utredning.
Förberedelser: Fylld urinblåsa.

Pris: 1000 kr

Visa mindre

Tillväxtkontroller/viktskattning

Tillväxtkontroller görs från vecka 25+0 och framåt. En uppskattning av barnets vikt och tillväxt görs genom att man mäter barnets huvud, buk och lårben. Man kontrollerar även moderkakans läge samt bedömer fostervattenmängd. I enstaka fall, vid större avvikelser i fostervikten kan man göra en flödesmätning i navelsträngens blodkärl.
Pris: 900 kr

Tidigt ultraljud

Tidiga ultraljud kan göras från graviditetsvecka 8+0 och ger svar på viabilitet, hur långt gången graviditeten är och antal foster. Ska du göra ett tidigt ultraljud ska du inte kissa innan.
Pris: 700 kr upp till vecka 12 och 900 kr vecka 12+3-15+0.

Tillväxt med 3D-bilder som tillval (endast enkelbörd, ej flerbörd).

3D ultraljud är ett tillval vid tillväxtkontroll som görs vanligen från v 27-29. Tekniken innebär att ultraljudsapparaten utifrån en tvådimensionell bild kan konstruera en tredimensionell bild. Denna bild är mer lik ett vanligt foto och framställer barnet naturligare. 4D är som 3D men i realtid. Det innebär att barnets rörelser kan ses tredimensionellt.

Läs mer

Bildkvaliteten påverkas av mängden fostervatten runt barnet och hur barnet ligger. Det är inte alltid man lyckas få bra bilder. Bilderna är svartvita men önskar ni dessa i färg kan ni ta med ett USB–minne i oöppnad förpackning. Efter 30-32 veckor är det ofta svårare att ta bra bilder. Om den gravidas BMI är över 30 vid inskrivningen på MVC kan det försvåra bildtagningen ytterligare.

Förberedelser: Fylld urinblåsa.

Pris: 1400:-

Visa mindre

Fertilitetsultraljud

Du som har påbörjat IVF-behandling eller äggdonation och vill göra ett ultraljud är välkommen till oss. Ultraljudet utförs av vår barnmorska och görs via slidan med ett så kallat vaginalt ultraljud där tjockleken på livmoderslemhinnan mäts. Man kan även se antal äggblåsor samt hur stora de är.

Det är bra om urinblåsan är tömd när du kommer på ultraljud.

Läs mer

Pris: 1400 kr ultraljud och då ingår recept för de mediciner vi kan skriva ut, Progynon och Lutinus. 

Enstaka blodprover

FSH              150 kr

LH                150 kr

AMH            500 kr

S-HCG          160 kr

+ 300 kr utöver provkostnaden.

Visa mindre

Prislista prover/ultraljud fert. patienter utomlands

Läs mer

Ultraljud äggstockar och livmoder                      1400 kr

Barnmorska cellprov (HPV) + chlamydia        1350 kr

Barnmorska Cellprov (HPV)                                

+ chlamydia + Gc + HIV+HBSag+antiHCV       2450  

 

Screening infektion Männen                                  1100

HIV, Hepatit (HBsAg + antiHCV), syfilis

Screening infektion + fert                                       4000

HIV, Hepatit (HBsAg + antiHCV), syfilis,

AMH, FSH, LH, Östradiol, TSH, Prolaktin,

Rubella

Visa mindre