Välkommen till

Kvinnokliniken

vid Carlanderska

Vi erbjuder snabb och kompetent utredning
och behandling av alla former av gynekologiska besvär.

Vi har avtal med Västra Götalandsregionen och de flesta försäkringsbolagen
för dig som har en vårdförsäkring.

Bruttolöneavdrag. Kvinnokliniken Carlanderskas MVC är en privat mödravårds- och ultraljudsmottagning. Detta innebär att du själv får stå för kostnaden för besöket, dock är nästan alla våra tjänster inklusive fosterdiagnostik, berättigade att göra på bruttolöneavdrag. Kontrollera med din arbetsgivare.

Om du stått i kö för operation mer än 3 månader i den offentliga vården, har du rätt att söka vård hos oss. Kontakta din operationskoordinator på det sjukhus dit remissen gått angående detta.

Specialiserad vård, erbjudande om behandling inom 90 dagar:

Du skall erbjudas tid till behandling inom 90 dagar, räknat från den dagen beslut om behandling togs.

Om du inte kan erbjudas detta kontaktar du oss på kvinnokliniken Carlanderska för att höra efter om vi kan utföra denna typ av operation.

Om Carlanderska kan utföra samma operation som du har blivit bedömd att göra skall sjukhuset där du är uppsatt för operation skicka en betalningsförbindelse via Skåneavtalet till Kvinnokliniken vid Carlanderska

Observera! Om det krävs en betalningsförbindelse, ska du se till att du har fått den innan datumet för det planerade besöket/operationen.