Välkommen till

Kvinnokliniken

vid Carlanderska

Vi erbjuder snabb och kompetent utredning
och behandling av alla former av gynekologiska besvär.

Vi har avtal med Västra Götalandsregionen och de flesta försäkringsbolagen
för dig som har en vårdförsäkring.

Bruttolöneavdrag. Kvinnokliniken Carlanderskas MVC är en privat mödravårds- och ultraljudsmottagning. Detta innebär att du själv får stå för kostnaden för besöket, dock är nästan alla våra tjänster inklusive fosterdiagnostik, berättigade att göra på bruttolöneavdrag. Kontrollera med din arbetsgivare.

Om du stått i kö för operation mer än 3 månader i den offentliga vården, har du rätt att söka vård hos oss. Kontakta din operationskoordinator på det sjukhus dit remissen gått angående detta.