Konisering


Vid vissa cellförändringar behöver man göra ett litet ingrepp som kallas konisering. Detta ingrepp sker i narkos. Under ingreppet avlägsnar man en liten bit av livmodertappen som sedan skickas för mikroskopisk undersökning. Ett par timmar efter ingreppet får man åka hem. Under ca 2 veckors tid kan man ha små blödningar och under denna tid får man ej bada, använda tampong eller ha samliv. Cirka 4 månader efter koniseringen får man komma på nytt besök för att ta nytt cellprov.

Info till Dig som skall genomgå konisering.