Skrapning (abrasio)


Orsaken till att man behöver göra en skrapning, som är en provtagning från livmodern och livmodertappens slemhinna, är blödningsrubbningar eller att man får en blödning efter mensen har upphört. Ett par timmar efter ingreppet får man åka hem. Under ca 2 veckors tid efter ingreppet kan man ha små blödningar och får under denna tid ej bada, använda tampong eller ha samliv.

Info till Dig om skall genomgå en skrapning